اکسیژن متر

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

DO/ O2 /°C متر قلمی مدل 99703

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

اندازه گیری PH DO EC ORP TDS SALT با قابلیت ثبت مقادیر WA-2017SD

اندازه گیری مقادیر PH اکسیژن شوری ORP کنداکتیوی دما TDS با سنسوررهای مجزا توسط یک دستگاه با امکان ذخیره سازی هرپارمتر با ساعت و تاریخ دقیق

اکسیژن متر ، o2متر قلمی PO2-250

O2متر قلمی یا همان اکسیژن مترمحیط  با قابلیت اندازه گیری دما قابل استفاده در صنایع غذائی ،بیوتکنولوژی ،سیستم سلول سوخت

اکسیژن متر ، کنداکتیوی متر و شوری سنج و اسید سنج و دما سنج AZ-8603

اندازه گیری اکسیزن محلول PH کنداکتیوی و شوری و دما در یک دستگاه با سنسور های مجزا با امکان کالیبراسیون با 99 حافظه داخلی که قابل فراخوانی میباشد

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

اکسیژن متر PH متر YK-2001DO

اکسیژن متر و اسید سنج در یک دستگاه با امکان اندازه گیری دما مدل YK-2001DO تنها مدل صنتعی در بین DOمتر های موجود با قیمت مناسب با قابلیت اتصال به کامپیوتر

اکسیژن متر محلول AZ-8403

اکسیژن متر محلول جهت اندازه گیری do حل شده در مایعات و نمایش همزمان با دما و امکان تبدیل واحد میلیگرم بر لیتر به درصد یا ppm که بسیار کارامد است و کیف حمل و محلول های کالیبراسیون تا  مصرف یکسال همراه oxygen meter میباشد

قیمت: لطفاً تماس بگیرید