فازمتر القائی هیوکی 3120

وضعیت موجودی
2 رای
قیمت: نمایش قیمت فقط به اعضا
ردیابی فاز بدون تماس با حساسیت قابل تنظیم اندازه گیری ولتاژتا600 ولت AC دارای هشدار صوتی و دیداری

فازمتر القائی هیوکی 3120

ردیابی فاز بدون تماس با حساسیت قابل تنظیم 
اندازه گیری ولتاژتا600 ولت AC
دارای هشدار صوتی و دیداری
چراغ شبز نمایشگر وضعیت خوب باطری میباشد
چراغ قرمز و بوق ممتد نماد از وجود فاز و تشخیص توسط فاز متر است